Parklub

Program for parklubben 2022

Lørdag den  9. april
Lørdag den    21. maj –
Lørdag den  11. juni
Lørdag den  9. juli
Lørdag den    13. august 
Lørdag den  10. september
Lørdag den  8. oktober (afslutning)

Vi starter med morgenmad kl. 08.00
Orientering om dagens match kl. 08.30
1. hold spiller ud kl. 09.00
Spisning og præmier når alle er kommet ind.

I henhold til vedtægterne er der følgende kriterier for at deltage:

  • Man stiller op som par. – dvs. ægtepar eller samlevende, ikke nødvendigvis samboende.
  • Der vil ved tilmelding til Parklubben blive opkrævet et kontingent på kr. 200 kr. pr. par.
  • Indbetaling af kontingent skal ske på konto 5941 0719465560 husk medl. nr. 
  • Der vil blive opkrævet særskilt betaling for frokost ca. 125,00 kr. pr. person pr. match.
  • Du  kan se vedtægter ved at klikke på: Vedtægter

Som medlemmer af klubben er i automatisk tilmeldt på ovenstående datoer, så derfor:
Husk at der skal meldes afbud senest 4 dage før matchen – ellers hæfter man for betaling af den bestilte frokost.
Afbud skal venligst sendes til den der står på indbydelsen for den pågældende måned

Vi håber på nogle rigtig fornøjelige timer – både på de første 18 huller – men ikke mindst på HUL 19 – hvor vi jo kan drøfte vores spil og vores fantastiske slag eller mangel på samme.

Vi glæder os til at se jer alle sammen

De bedste hilsner fra

Anni Vigsø Henriksen , tlf. 20696047, mail

Leif Vigsø Henriksen, tlf. 4054056, mail

Ingrid Sørensen, tlf. 20915655, mail