Parklub

Program for parklubben 2023

Kære alle i parklubben. animated-golf-image-0007

Program for 2023
Så er vi på banen med orientering om sæsonen 2023. Vores spilledage bliver som følgende:

Lørdag den 15. april
Lørdag den 13. maj
Lørdag den 10. Juni udflugt – program senere.
Lørdag den 8. Juli – Mødetid kl. 08.00 p.g.af andet arrangement i klubben.
Lørdag den 05. August – flyttet fra den 12. Aug. p.g.af danmarksserie, som spilles denne dag.
Lørdag den 9. September – evt. weekend tur
Lørdag den 14. oktober + generalforsamling (som hermed er indkaldt til i god tid)

Da et flertal på generalforsamlingen ønskede at udsætte starten fra kl. 08.00 til 08.30 vil vi fremover
starte med fælles morgenmad kl. 08.30 OBS OBS
Orientering om dagens spil kl. ca. 09.00
Første hold spiller ud kl. 09.30
Spisning og præmier når alle er kommet ind.


Vores udflugt/weekendtur har vi ikke lagt fast endnu – I får besked senere om denne. Vi regner med at det bliver i september.  I må gerne overveje udflugtsmål/baner og hotel.

I henhold til vedtægterne er der følgende kriterier for at deltage.

  •  Man stiller op som par. Ægtepar eller samlevende ikke nødvendigvis samboende.
  • Hver enkelt person må max have handicap 54.
  • Der vil ved tilmelding til parklubben blive opkrævet et kontingent på kr. 200 per. par. Bedes indbetalt på reg. 5941 kontonr. 0719 465 560
  • Der vil blive opkrævet særskilt betaling for frokost ca. 125 kr. pr. match.
  • Afbud senest 4 dage før spilledato, ellers hæfter man for den bestilte mad.

Som medlemmer af klubben er I automatisk tilmeldt på ovenstående datoer.

Vi håber atter i år på nogle rigtig fornøjelige timer – både på de første 18 huller – men ikke mindst på HUL 19, hvor dagens fantastiske slag, eller mangel på samme, plejer ivrigt at blive drøftet.

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen.

Gode golfhilsner fra

Anni Vigsø Henriksen tlf. 20696047
Leif Henriksen tlf. 40540568
Ingrid Sørensen tlf. 20915655