Kaninklubben

Kaninklub
Kaninsæsonen starter tirsdag den 4. april 2023 kl. 17.00. hvor alle nybegyndere i 2023 og klubmedlemmer
med hcp. 30+ er særdeles velkommen. Derefter spilles hver tirsdag.
I perioden 4. april – 9. maj og 22. august – 26. september mødes vi kl. 17
I perioden 16. maj – 15. august mødes vi kl. 17:30
Matchfee: 10 kr. Hvis du vil have pølser efter matchen så koster det 25 kr. Pølserne bestiller du inden, vi
går ud.
Kaninmesterskab afholdes søndag d. 1. oktober kl. 09.00, hvor der spilles 18 huller. SÅ HUSK AT SÆTTE
KRYDS!
Tilmelding til kaninaften skal ske på liste, ophængt på kaninklubbens opslagstavle i forgangen i klubhuset,
senest tirsdag kl. 12.00 eller via Golfbox. Derudover er der, undtagelsesvis, mulighed for at tilmelde sig ved
kontakt til klubbens sekretariat på tlf.96961400.
Kaninklubben betragtes som en klub i klubben. Der stilles krav til nye kaniner om deltagelse, for at opnå
tilladelse til at gå på stor bane på minimum 4 gange. Der vil gennem dygtige og erfarne kaninhjælpere
videregives god og nødvendig lærdom om, hvordan man anvender reglerne, samt viser god etik på
golfbanen. Nybegyndere skal meldes ind i klubben som fuldgyldige medlemmer efter, at de har deltaget 4
gange i klubben*.
Udvalget ser frem til, at så mange som mulige møder op til kaninaften, for at få nogle hyggelige, og lærerige
timer.
Som afslutning på sæsonen spiller vi kaninmesterskab og kårer årets Kaninmester. Denne dag spilles en 18
hullers match, med efterfølgende fællesspisning og hyggelig samvær på Hotel Søparken. Mere information
herom senere i kaninklubben.
Kaninudvalget håber at se så mange som muligt af kaninhjælperne fra sidste år, som gjorde et stort stykke
arbejde, og vil samtidig appellere til andre, som har lyst til at være kaninhjælpere, om at møde op fra
starten eller kontakte kaninklubbens formand.
Vi ser frem til at byde nybegyndere fra 2023 velkommen i kaninklubben, og håber alle vil tage godt imod
dem.
Er der spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.
På udvalgets vegne
Michael Johansen
telefon nr. 41266250 mail:
DU VIL ALDRIG GÅ FORGÆVES.

*Der er også mulighed for, at nybegynderne kan deltage i Fredagsgolf, som afholdes hver anden fredag.