Regler/lokalregler

Regler/Lokalregler

Lokalregler for Aabybro Golfklub              

1.

Banemarkeringer:

Hvide pæle: Out of bounds

Røde pæle:  Strafområder

Blå pæle: Areal under reparation

Grøn top på blå pæle: Område med spilleforbud

Rød/sort og gul/sort pæle: Afstandsmarkeringer/til midt green

2.

Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 9 og 18 er kun gældende ved spil af Hul 9. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 15 og 16 er kun gældende ved spil af Hul 16. Ved spil af andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1.

3.

Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen:

For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en spillelinje, som ikke er klart urimelig, og som er inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

4.

Træer med blå pæl, støttepæl eller trådnet er ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.

5.

Lokalregel E-5 gælder for almindeligt handicapspil – dvs. alle privat runder, EDS samt klubturneringer med handicap.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klubhus/hjemmeside) droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. ”Fairway” er græs i det generelle område, klippet i fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

6.

Straf for overtrædelse af enhver lokalregel: Den generelle staf

Ordens- og etiketteregeler:

Boldrendetider kan bestilles på touchskærm i klubhuset.

Al færdsel på nabomarkerne er strengt forbudt og kan straffes med karantæne.

Godkendt af Dansk Golfunion oktober 2019.

Standard lokal regel E-5

Lokalregel E-5 indføres for almindeligt handicapspil – dvs. alle privat runder, EDS samt klubturneringer med handicap.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5(se opslag i klubhus/hjemmeside)droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden

krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. ”Fairway” er græs i det generelle område, klippet i fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.