VINTERREGLER

Græsset vil i vinterperioden ikke gro, og dermed regenereres. Derfor skal alle passe særligt godt på banen i denne periode. I tilfælde af frost bliver græssets saft og celler stive, og er sårbar over for belastning og svampeangreb. Som udgangspunk spilles der i vinterperioden til sommergreens på hele baneanlægget, men grundet vejrliget – frost, rimfrost, store regnmængder, og længerevarende fugtige perioder, spilles der til vintergreens, eller anlægget vil/kan være lukket!

Se opslag på tavle ved indkørsel, tavle i gården, hjemmesiden og Facebook.

Grundet ovennævnte er udarbejdet følgende regler, så der tages mest hensyn til banen i vinterperioden:

  • Info planche, VINTERREGLER (Form. vinterregler 05012021 – se bilag)
  • Dispensationsformular, DISPENSATION FOR BRUG AF GOLFMOTORCYKEL OG/ELLER GOLFBIL I VINTERPERIODEN FRA DEN 16.NOVEMBER TIL DEN 15. APRIL (Form. Dispensation kørsel af 09012019 – se bilag)

Der indføres følgende generelle retningslinjer for spil på banen:

  1. Når der er frost på banen skal såvel medlemmer, som gæster bruge divot eller vintermåtte på teesteder og fairways.
  2. Der skal lægges op i semirough
  3. Frit drop fra bunkers
  4. Blå flag skal blive stående i koppen på vintergreens
  5. Skån bane og beplantning
  6. Sommergreens må under ingen omstændigheder betrædes ved forekomst af rimfrost, eller i frostvejr.
  7. Buggy – som udgangspunkt er der ikke tilladt kørsel på banen i vinterperioden. Klubbens medlemmer kan i særlige tilfælde få en skriftlig tilladelse til at anvende Buggy (Form. Dispensation kørsel af 09012019). BEMÆRK! – Er banen lukket for al kørsel grundet vejrliget for alle spillere,  gælder lukningen også spillere med dispensation! Se opslag på tavle ved indkørsel, tavle i gården, hjemmesiden og på Facebook.  
  8. Trolley – må anvendes. I tilfælde af frost henstilles til at anvende bærebag!