Klubhus

360° billede af klubhus og gård

Klubhus

Klubhuset Indeholder: Opholdslokaler, automater med et sortiment af vand, øl, chokolade, automat med kaffe/chokolade, informations område med almene oplysninger for en golfspiller. Vekselautomat forefindes. Toilet (suppleret med toiletvogn for damer og herrer ved indgang til gårdspladsen).

Det er ikke tilladt, at ryge indendørs i klubbens lokaler – det være sig klubhuset og bagrum. Det gælder også e-cigaretter.

Hund må medbringes, hvis den føres i bånd.

Ved klubhuset findes driving range og puttegreen

Ordensregler for brug af køkken og klublokale

 1. Bestilling af klublokale og køkken foretages i god tid, til klubsekretæren eller på aabybrogolf.dk
 2. Efter brug af faciliteterne er den/de pågældende bruger ansvarlig for.
  1. At borde og stole er placeret (jf. plan for opstilling, på opslagstavlen).
  2. At der er foretaget oprydning og lettere rengøring af såvel opholdslokale som køkken.
  3. At komfur og mikrobølgeovn er ren gjort.
  4. At brugt service – ved MINDRE arrangementer – er afskyllet og sat i opvaskemaskinen.
  5. At brugt service – ved STØRRE arrangementer – opvaskes og sættes på plads.
  6. At eventuelle placerede madvarer i køleskab og fryser, er fjernet senest den følgende dag efter brug af lokalerne.
  7. At eventuelle madrester og emballage bortskaffes til de udenfor (mellem bygning og toiletvogn) placerede containere.
  8. At der IKKE anvendes / indtages medbragte drikkevarer i klublokalerne, i gårdhaven eller på terrassen (SKAL KØBES I KLUBBEN).
  9. At der træffes aftale med mad leverandører vedrørende tilbagelevering af tom emballage og service – senest den følgende dag efter brug af lokalerne.
 3. Eventuelt indkøb af engangsservice af enhver art, sker for brugerens egen regning.
 4. Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til Kantineudvalget eller til Sekretariatet.

Bookning af klubhus

Klubhuset kan bookes af klubbens medlemmer til diverse arrangementer ved henvendelse til sekretariatet. Se kontakt-oplysninger og åbningstider her.