NYT HANDICAP SYSTEM 2021

Spille handicap 2021.

Vi får nyt handicap i forbindelse med indførelsen af det nye udregnings system.

Nedenfor kan du se, hvordan det nye handicap fremkommer.

Du kan på DGU’s hjemmeside læse mere om det nye handicapsystem.

Skulle der være spørgsmål, er du velkommen til, at sende en mail til klubben på , så skal vi nok vende tilbage til dig.

Handicap udvalget.

Beregningen af et handicap

Handicappet beregnes som gennemsnittet af de 8 bedste blandt de seneste 20 handicapresultater da det giver et godt billede af en spillers potentielle spillestyrke, hvilket er det et handicap skal reflektere. 

I visse ekstreme tilfælde bremses en etv. stigning i dette gennemsnit i forhold til spillerens underliggende spillestyrke for at sikre, at en midlertidig formnedgang ikke resulterer i en overdreven stigning i handicappet.

Et handicapresultat er det handicap, der reelt er spillet til på runden.

Handicapresultatet kan regnes ud som forholdet mellem antal slag på runden (justeret for maks Netto Dobbelt Bogey) og banens sværhedsgrad (courserating og slope). Man bruger i den forbindelse en “relativ slope” som er en standard banes slope (der altid er 113) divideret med den aktuelle slope. En bane med en slope på 119 vil således have en relativ slope på (113/119) 0,95. 

(Max Netto Dobbelt bogey score – courserating)x relativ slope= Handicapresultat
(76 – 67,2)x 0,95= 8,4

Den kan også beregnes som antal stableford point over/under 36 i forhold til det handicap, der blev brugt og justeret for banens slope og course rating.

Spille handicap + par/course diff. + point diff.x relativ slope= Handicapresultat
1 + (70-67,2) + (36-31)x 0,95= 8,4

For selve udregningen klik her

Spilleren har således på dagen spillet til handicap 8,4 og det handicapresultat vil indgå som det seneste af hans 20 scores. Hvorvidt det er et af de 8 bedste scores og dermed ændrer spillerens handicap, afhænger af de resterende 19 scores. Da spilleren i dette eksempel har handicap 3,6 vil scoren højst sandsynligt ikke ændre hans handicap da det ikke vil være et af hans 8 bedste.