Generalforsamling 2023

Forslag fra medlemmerne samt ændringsforslag til klubbens vedtægter skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 10. januar 2023, således at disse forslag kan udsendes sammen med dagsorden. (se klubbens vedtægter §4)

Bestyrelsen