Donation 2022

D O N A T I O N E R

Hjælp os med at få 200 kr. til at blive til kr. 80.000

Vi udsendte i maj måned en opfordring til at donere klubben med kr. 200, således at vi kan opretholde vores status som almennyttig forening. Denne status betyder, at vi kan opnå momskompensation som vi sidste år blev godkendt til hos Skattestyrelsen. Pengene fra sidste år vil blive udbetalt i november i år og vi forventer, at der vil tilfalde klubben omkring kr. 80.000. Penge som klubben har budgetteret med står til rådighed for os i år. Status som almennyttig forening er baseret på, at der er minimum 101 medlemmer/samarbejdspartnere eller andre personer, der yder en gave på min. kr. 200. Vi har indtil nu primo september 2022 modtaget i alt 35 stk. donationer og for at nå i land mangler vi desværre stadig 66 stk. donationer.

 HJÆLP OS MED AT NÅ DE 101 stk. Kære medlemmer og sponsorer – nu er det igen tid til at vi beder om en donation til klubben på min. kr. 200.

Donationerne vil som sidste år blive øremærket til gavn og glæde for klubbens medlemmer ved hjælp af en afstemning blandt bidragsyderne.

Vi drømmer bl.a. om:

  • Beplantning og forskønnelse i og omkring banen og klubhuset
  • Nye udendørs bænke/møbler
  • Opgradering af omklædningsfaciliteter
  • Nye udslagsmåtter
  • Buggy til udlejning
  • Deltagelse i en planlagt donationsmatch i 2023.

På forhånd tak

Bestyrelsen – Aabybro Golfklub