Bane nyt

KLUB NYT
Dette Klub Nyt omhandler informationer vedrørende golfbanen, og generelle opfordringer
til at passe på hinanden og materiellet.
Biodiversitet og bæredygtighed, frække ord, som vi selvfølgelig også interesserer os for i
Aabybro Golfklub.
Hvordan gør vi så det?
Flere områder på golfbanen vil fremadrettet blive henlagt til vild natur. Derved giver vi
inspiration og hjælp til insekter og dyr til at finde spise og bosteder. Samtidigt sparer vi
arbejdstimer, dieselolie og forurener mindre i naturen (co2)!
Brug af sprøjtemidler reduceres kraftigt, hvad vi er nødt til, da de på sigt bliver forbudte.
Det kan blive et problem særligt på greens, men der arbejdes på at finde alternative lovlige
mikrobiologiske produkter. Kort og godt vi passer på jorden, så den ikke tager skade af
den måde, vi lever på. Det vil sige, at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og
miljø – både nu og i fremtiden.
Vi skal også passe på hinanden på andre måder!
Når greenkeeperne arbejder på banen skal vi passe på dem, det er livsfarligt at blive ramt
af en golfbold!!
Hvis/når et område/hul er lukket grundet arbejde, så er det lukket – spil ikke bolden.
Er en maskine i nærheden på fairways eller i rough under spillet – få kontakt til
greenkeeperen så bolden kan spilles sikkert!
Fortsat god sommer, nyd vores dejlige sport, vores dejlige bane og selvfølgelig passer vi
på hinanden, banen, materiellet og naturen.
Bestyrelsen