Bane nyt 24.nov. 2020

BANEN.

Al kørsel med buggy og scooter er ikke tilladt fra d. 25. november og indtil videre.

Dette gælder også de medlemmer der har dispensation.

Baneudvalgsformand

John Andersen