Nyt fra rekrutteringsudvalget

Det er mange år siden, at der i Aabybro Golfklub har været så stor interesse for at gennemgå golfskolen. På trods af en lidt forsinket opstart på sæsonen pga. corona og deraf følgende restriktioner, kan vi i dag konstatere, at 47 nye golfspillere har tilmeldt sig begynderhold.

Denne positive udvikling for golfsporten er landsdækkende og skyldes givet de restriktioner mange andre sportsaktiviteter har været underlagt pga.  corona og for manges vedkommende mere tid på hjemmefronten. Her har golfsporten som friluftsaktivitet ikke være underlagt længerevarende nedlukning og voldsomme restriktioner og dette har givet været en af årsagerne til, at der igen er blevet fornyet interesse for golfsporten.  Vi var så i den heldige situation, at klubben gennem rekrutteringsudvalget i år har forøget informationerne om Aabybro Golfklub og dermed givet yderligere medvind i rekrutteringsprocessen.

Det har givet travlhed hos pro’en Jens Bjergegaard, der fra starten måtte undervise i meget små hold. Regelundervisningen måtte ligeledes klares i små hold og det har givet stor travlhed på den front.

Mange er nu allerede i gang i kaninklubben, underlagt de restriktioner der nu er, men her glæder man sig til mere normale tilstande, således at den sociale side også kan dyrkes i kaninklubben.

Fra starten af sæsonen havde vi fastlagt bestemte datoer for opstart i golfskolen. Det har vist sig ikke at være så hensigtsmæssigt, så i øjeblikket praktiserer vi løbende opstart hos pro’en og samler lidt større hold til regelundervisningen. Konceptet for turboholdene har vi rettet lidt til, så vi i højere grad sikrer os, at de efter weekenden fortsætter i klubben.

De nye kaniner er blevet tilbudt ekstra spilleaftener og det har været en stor succes. Her har vores mentorer beredvilligt stillet op og det er en fornøjelse at se, at mentorerne kommer, når der bliver kaldt.  Vi kunne godt bruge lidt flere mentorer og gerne kvinder. Har du lyst til at hjælpe, så kontakt , eller tlf. 25271040, hvor du også ville kunne få information om, hvad mentorordningen indebærer.

I den nærmeste tid skal vi have koordineret mentorordningen på den måde, at hvis de nye kaniner ønsker yderligere spillemuligheder ud over kaninaftenerne, vil de blive sat i forbindelse med mentorer, der vil arrangere spilletidspunkter og spille med.

Vi har lige afsluttet kampagnen med fars dags gave og gør nu klar til Golfens Dag, den 21. juni. Der vil blive fremlagt flyers i klubhuset, som vi håber medlemmerne vil tage med hjem og give til potentielle nye golfere. Der vil blive markant annoncering på facebook og der vil blive sat nye bannere op ud mod vejen for at markere Golfens Dag.

Mande- og pigeaften i golfklubben er skubbet til august måned, hvor vi også vil afvikle spil-med-dag. Det er her du som medlem kan bidrage ved at tage naboen, venner eller familiemedlemmer med til en runde golf. Informationer herom senere.

I august måned vil dame og herreklubben invitere til åbent hus arrangement med en runde golf med klubbens medlemmer.  Men har du lyst til allerede nu at stifte bekendtskab med disse klubber, så mød bare op til klubaftenerne, som er henholdsvis onsdag og torsdag eftermiddag.

Til sidst en tak til alle, der har været med til at tage godt imod alle de nye medlemmer og vi håber, at alle vil vise hensyn til de nye spillere, således at de følger sig velkomne i klubben.

Vi ønsker jer en fortsat god sommer.

Rekrutteringsudvalget